Wij zoeken vrijwilligers

VZW De Vrienden van Mbala Mbala steunt projecten in Kinshasa die bijdragen tot het verbeteren van de leefbaarheid, in het bijzonder de wijk Bumba in de gemeente Ngaliema waar we enkele jaren geleden voor het eerst ons steentje probeerden bij te dragen in de strijd tegen ravijnvorming.

Dit vraagt expertise en middelen en dit kunnen we niet alleen. Na het formuleren van een ambitieus projectdossier dat inzet op het verbeteren van de toegang tot drinkwater in de wijk, het verder opvoeren van de strijd tegen erosie (en ravijnvorming) door beter waterbeheer, en capaciteitsversterking van de lokale actoren, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die onze werking kunnen ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren, door mee te helpen bij een éénmalige acties of op meer regelmatige basis.

Wij zijn onder meer op zoek naar:

 • Experten (water, afval, landbouw, gezondheid, organisatieversterking, …) die kunnen meehelpen bij het formuleren van gepaste antwoorden op de vragen die we krijgen uit de wijk. Je helpt ons mee met de vragen en uitdagingen juist in te schatten, (technische) oplossingen te vinden, projectdossiers te schrijven, ondersteuning te bieden bij de uitvoeringen en opvolging.
 • Creatieve geesten die mee willen denken aan originele acties om fondsen te werven en bewustzijn te creëren.
 • Communicatiespecialisten die mee willen werken aan onze informatieverstrekking via sociale media, website, presentaties, … wij zoeken ook vertalers (Nederlands/Frans/Engels/Duits).
 • Helpende handen die mee willen werken aan acties gaande van organiseren van een solidaire maaltijd tot verkoop van heerlijke koekjes, postkaarten, …
 • Muzikanten en ander artistiek talent om deel uit te maken van het animatieteam dat onze acties op luide en ludieke manier kracht kan bijzetten.

Meld je aan via het onderstaande onderstaande formulier.

 


 

 

 

Het afvalprobleem in Kinshasa

Eén van de prangende vragen van onze lokale partner AVES in de wijk Bumba gaat over afvalophaling en verwerking. In de stad van naar schatting meer dan 12 miljoen inwoners zijn nagenoeg geen voorzieningen voor ophaling en verwerking van huishoudelijk of enig ander afval. Plastiek is dan ook overal in het milieu te vinden.

De omvang van het probleem is duidelijk in deze video’s.

The France 24 Observers   | Rivers in Kinshasa, DR Congo, are clogged with plastic (28/05/2019)

 

AFP news agency  | Kinshasa residents fed up of ‘rivers’ of plastic waste (19/05/2019)

 

 

De Warmathon is terug!

Dit jaar kan je De Vrienden van Mbala Mbala steunen door rondjes te lopen tijdens de Warmathon in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven of Beringen.

We willen graag een Mbala Mbala team laten lopen in Brussel rond de atletiekpiste van het iconische Koning Boudewijnstadion en onder de bollen van het Atomium door.

Inschrijven voor de Warmathon kan via de website de Warmste Week. Deelname kost 15 euro. Het is ook mogelijk om het bedrag van jouw inschrijving te verhogen om ons zo extra financieel te steunen. Groepsinschrijvingen zijn mogelijk vanaf 10 Euro.

Voor iedereen die loopt voor Mbala Mbala bezorgen we een verrassing! Laat van je horen!

Timing

Het event gaat door langs het Atomium en in het Koning Boudewijnstadion van 12u tot 20u. De site opent om 11u en sluit ten laatste om 21u. Je kan ten laatste starten met lopen om 19u30.

Alle locaties

Kan je niet deelnemen op donderdag 19/12 in Brussel, sluit dan aan op één van de andere locaties.

 • Woensdag 18/12 in Kortrijk aan de Kasteelkaai
 • Donderdag 19/12 in Brussel in het iconische Koning Boudewijnstation
 • Vrijdag 20/12 in Gent op het recreatiedomein Blaarmeersen
 • Zaterdag 21/12 in Antwerpen op Linkeroever
 • Zondag 22/12 in Leuven op het Universitair Sportcentrum
 • Maandag 23/12 in Beringen op de mijnsite be-MINE

Lees alle info op de website van de Warmste Week.

Dank aan de aanwezigen en onze sponsors

De allereerste Solidaire Maaltijd van de Vrienden van Mbala Mbala ten voordele van onze projecten in Kinshasa was een groot succes. We willen graag alle aanwezigen, onze gulle donateurs en sponsors heel erg danken!

We kijken alvast uit naar onze volgende actie.

 

Hartelijk dank aan allen !!!

 

Actie voeren voor Mbala Mbala tijdens De Warmste Week!Goed nieuws!
De Vrienden van Mbala Mbala werden gescreend door de Koning Boudewijn Stichting en werden erkend als één van de goede doelen van De Warmste Week 2019!

De voorbije twee jaar had de Warmste Week/Music for Life zijn tenten opgeslagen in Puyenbroeck, Wachtebeke. Daarvoor zaten de programmamakers in het domein De Schorre, in Boom. Dit jaar strijkt De Warmste Week van Studio Brussel neer in Kortrijk, van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. Op woensdag 18 september maken alle andere VRT-netten bekend hoe en op welke andere plaatsen ze met De Warmste Week in Vlaanderen aanwezig zullen zijn.

Vanaf 18 september kan je ook als actievoerder jouw initiatief voor De Warmste Week 2019 registreren op www.dewarmsteweek.be.

We kijken er naar uit om je als actievoerder voor het drinkwaterproject van Mbala Mbala te mogen ontmoeten en er samen een succes van te maken. Stel ons snel jouw actie voor!

 

Vind de antwoorden op de eerste Mbala Mbala Quiz: Hoeveel mensen hebben toegang tot drinkwater in de wijk Bumba?

Op 1 september spelen we de eerste Mbala Mbala Quiz tijdens de solidaire maaltijd. Lees nu alvast over de wijk en het project… en win!

Hoeveel mensen hebben toegang tot drinkwater in de wijk Bumba?

Dit is de hamvraag! Om te weten hoeveel mensen er toegang hebben tot drinkwater in de wijk – en hoeveel er geen toegang hebben tot drinkwater – moeten we weten welke watervoorzieningen er zijn in de wijk, wat de capaciteit is van deze voorzieningen en hoeveel mensen er werkelijk wonen in de wijk.
Geen enkele van deze vragen zijn zomaar te beantwoorden. Cijfers over de wijk zijn zo goed als onbestaande. Dan misschien wel voor de gemeente Ngaliema? Deze zijn te vinden in verschillende documenten maar ook hier bestaat veel onzekerheid over, immers afhankelijk van de bron en het jaartal waar naar verwezen wordt vinden we cijfers tussen 500.000 en 2.000.000! Na grondige analyse van de beschikbare documenten schatten we dat het aantal inwoners in de gemeente – met zijn 21 wijken – anno 2019 ergens tussen de 800.000 en 900.000 zou kunnen liggen.
De enige officiële bron voor de wijk is het wijkbureau dat beschikt over tellingen gepubliceerd in 2010. Volgens deze bron telde men 42.500 inwoners in de wijk, waarvan 10.300 mannen, 10.500 vrouwen en 21.700 kinderen. Met een aangroei van de bevolking met 4% per jaar – en ook hierover zijn sterk uiteenlopende cijfers te vinden – kunnen we uitgaan van een 60.500 inwoners in de wijk op dit moment.Continue reading

Support erosion control for as little as 2 euro per day

Zomerkoopjes 2019!

Ook een centje gespaard door de zomerkoopjes? Dan heb je vast en zeker nog iets over voor een goed doel! Steun ons nu op rekeningnummer BE52 5230 8099 8109 van VZW De Vrienden van Mbala Mbala.

 … met 2 euro geven we één dag werk aan iemand

… met 5 euro komen we een bundel zandzakjes

… met 30 euro komen we werkmateriaal

… met 500 euro bouwen we een kleine dam      

 

 

Solidaire maaltijd 2019

Save the date!!!! Solidariteitsmaaltijd 1/9

Op zondag 1 september 2019 nodigen we je uit in Brussel voor een solidaire maaltijd en nog veel meer. De opbrengst zal gaan naar onze projecten in Kinshasa, in het bijzonder de voorbereidingen die we treffen voor een drinkwaterproject in de wijk.

De Vrienden van Mbala Mbala zijn in volle voorbereiding voor dit event, samen willen we er gezellige dag en een groot succes van maken. Ben je ook benieuwd welke verassingen we voor je in petto hebben?

Markeer de datum in je agenda en volg deze pagina voor meer nieuws!

Het team van Mbala Mbala verwacht je.

Mbala Mbala dient projectvoorstel in bij Vlaams Parternschap Water voor Ontwikkeling

Vorige week dienden de Vrienden van Mbala Mbala een projectvoorstel in bij de Vlaamse Overheid in het kader van de projectoproep 2019 van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Dit voorstel is het resultaat van een samenwerking tussen vzw Mbala Mbala met partners Antea Group, Join For Water en Ingenieurs Zonder Grenzen.

Samenvatting van het voorstel

De wijk Bumba – met 60.500 inwoners – is één van de wijken die op een ongeplande wijze is ontstaan op een heuvel van de gemeente Ngaliema (DRC, Kinshasa) in de vroege jaren ‘70. De wijk wordt niet bediend door het publieke drinkwaternet. Het aantal bewoners met toegang tot drinkwater wordt geschat op minder dan 30%. Een van de belangrijkste bedreigingen in de wijk is de toenemende erosieproblematiek. Verschillende mega-ravijnen scheiden de wijk van de rest van de gemeente en bemoeilijken zo de toegang tot nutsvoorzieningen. Dit project heeft tot doel de levenskwaliteit in de wijk Bumba (Kinshasa/Ngaliema) te verbeteren door:

(1) Het verbeteren van de toegang tot drinkwater en sanitatie (resultaat 1) door het bouwen van een boorput met verdeelpunt en een sanitaire blok.
(2) Het verbeteren van regenwaterbeheer in de wijk (resultaat 2), ravijnherstel en anti-erosiemaatregelen.
(3) Sensibilisering en capaciteitsopbouw voor betere hygiëne en een beter (regen)waterbeheer in de wijk volgens de principes van integraal waterbeheer, en klimaatadaptatie (resultaat 3).

Om deze resultaten te bereiken zal een put geboord worden die zal voorzien worden van een pomp, reservoirs en publieke verdeelpunten. Er zullen waterbeheersmaatregelen worden gebouwd om verdere erosie tegen te gaan, er zullen sanitaire voorzieningen worden gebouwd, en er wordt gesensibiliseerd voor een betere hygiëne in de wijk. De lokale partners zullen getraind worden in het kader van deze acties voor het beheer van de infrastructuur.

In dit project wordt de complementariteit van de partners maximaal uitgespeeld. Mbala Mbala vzw geniet een bijzondere terreinkennis, staat in voor de projectcoördinatie en de versterking van de lokale partners. Ingenieurs Zonder Grenzen brengt voornamelijk technische expertise rond water in en zal dan ook in hoofdzaak ondersteuning bieden bij de acties onder resultaat 1. Antea Group heeft een gedegen kennis in IWB, stedelijk waterbeheer, zachte waterbouw en zal vanuit deze expertise in hoofdzaak ondersteuning bieden bij de acties onder resultaat 2.
Join For Water zal zich hoofdzakelink richten op de sociale organisatie en beheersystemen van de waterinfrastructuur, en advies bij het sensibiliseringsprogramma. Het betreft in hoofdzaak ondersteuning bij de acties onder resultaat 3.

Download onze voorstelling (2019)

Het regenseizoen is op zijn einde gelopen, het moment op de schade op te meten en plannen te maken. We blijven verder gaan in onze strijd tegen erosie en ravijnvorming. Ook voor een beter afvalbeheer en toegang tot drinkwater zijn we nog steeds opzoek naar oplossingen. Steun ons nu!

Kies je bedrag en maak het over op nummer BE52 5230 8099 8109

 

 

Download hier onze infographic (2019)