Herstellen van ravijnen

Het herstellen van ravijnen gebeurt door het heraanplanten van robuuste vegetatie en het bouwen van kleine dammen in de ravijn. Deze vertragen de snelheid en vernielende kracht van het afstromende water, verkleinen de hoeveelheid afstromend water en laten toe dat de ravijn zich herstelt door afzetten van aangevoerd sediment.

Sinds enkele jaren worden bescheiden succesjes geboekt. Door het aanleggen van kleine dammen in de ravijn wordt verdere erosie beperkt.

Deze eenvoudige structuren blijven kwetsbaar. Dankzij studie en observatie kon de techniek door de jaren heen worden verbeterd. Met steun van vrienden en familie konden meer middelen worden ingezet, er werden meer en grotere dammen in de ravijn aangebracht.

Aanvankelijk spoelden dammen geregeld weg en leken de inspanning eerder op een processie van Echternach.

Dankzij de ervaring die de voorbije jaren werd opgedaan, bieden de dammen nu meer weerstand tegen de enorme kracht van het wassende water.

Bovendien krijgt men nu afzetting van zand achter de dammen na elke hevige regenbui, waardoor men sinds het eerst in meer dan een decennia van ravijnherstel kan spreken in plaats van de eerdere gestage verderzetting van ravijnvorming.