Capaciteitsopbouw AVES ngo

Na de eerste succesvolle interventies in de Kamanyolaravijn en de eerste acties voor een beter waterbeheer in de wijk werd in de wijk het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te richten om samen aan de sanitaire problemen in de wijk te werken. In 2016 werd L’Association des Volontaires pour un Environnement Salubre of « AVES » opgericht als feitelijke vereniging. In 2018 werd deze officieel geregistreerd als lokale NGO.

Het doel van « AVES » is bij te dragen aan de bescherming van het milieu, en om de levensomstandigheden van de bevolking in de wijk te verbeteren. De Vrienden van Mabla-Mbala zetten in 2019 de samenwerken met AVES verder om onze gezamenlijke doelstellingen na te streven.