Steun ons

Om de inwoners in de Bumbawijk verder te ondersteunen zijn bijkomende financiële middelen nodig voor de aankoop van materiaal en voor vergoedingen.

Het bouwen van dammen en andere waterbeheersmaatregelen is zeer arbeidsintensief. Er is veel mankracht voor nodig. De kleine vergoeding die kan worden geboden (~ 2 €/dag) is voor vele mensen in de wijk overigens een belangrijke bron van inkomsten. Ook de vrijwilligers die zich inzetten voor sensibilisering in de wijk en voor het leiden van de werken kunnen rekenen op een kleine vergoeding.

We streven naar een optimale aanwending van de financiële middelen en naar transparantie. Dit vraagt een degelijke administratie zowel bij het inzamelen van middelen als bij de besteding ervan. Om deze efficientie en transparantie na te streven werd de vzw Vrienden van Mbala-Mbala opgericht, en wordt ook in Kinshasa een formele structuur opgezet om het vrijwilligerswerk in de Bumbawijk te stroomlijnen.

Je kan ons helpen door…

  •  Een kleine (of grote) gift over te maken.
  •  Doneren van materiaal (in goede staat).
  •  Door deel aan activiteiten.
  •  Door activiteiten te helpen organiseren.

Alle initiatieven zijn welkom…

Giften

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening van VZW Mbala-Mbala op rekeningnummer BE52 5230 8099 8109

Voor giften vanaf 40 euro kan een fiscaal attest bekomen worden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient uw gift overgemaakt te worden op rekening BE66 4314 7476 4143 van OSJ Steunfonds VZW met vermelding voor ‘Project erosie Kinshasa’.