Vetivergras als erosiebestrijding

Vetiver is een uiterst doeltreffende grasachtige plant die wereldwijd wordt ingezet in de strijd tegen erosie of voor het beschermen van infrastructuur (wegen, bermen, oevers, dijken…). Ze heeft haar kwaliteiten te danken aan een uiterst dicht pakket van fijne maar zeer sterke wortels die tot drie à vier meter diep kunnen rijken.

Ook de bovengrondse delen van de plan bewijzen hun nut. Een dik pak vetivergras vertraagd het afstromende water en houdt het meegevoerde sediment vast. Hierdoor biedt de plant niet enkel bescherming tegen verdere erosie maar kan ze zelf bijdragen tot ravijnherstel.

Ervaring in het vermeerderen van vetivergras en het oordeelkundig aanplanten in het kader van erosiebestrijding en ravijnherstel is nog beperkt in de wijk. Hiervoor is een voortgezette inspanning nodig.