Projecten

Reeds jaren tonen enkele lokale bewoners het beste van zichzelf op met hun beperkte middelen tegen de ravijnen te strijden. Helaas volstaat dit niet om het tij op een duurzame manier te keren. Daarom ondersteunen de vrienden van Mbala-Mbala de initiatieven in de wijk door het aanreiken van expertise en het inzamelen van giften.

Met deze giften worden de volgende activiteiten ondersteund:

  • Sensibilisering en vorming rond waterbeheer en sanitatie
  • Ondersteuning van lokale overheid in plannen en coördineren van lokale acties ter verbetering van waterbeheer en sanitatie
  • Selecteren en kweken van aangepaste grassen en bomen voor erosiebestrijding
  • Aanleggen van collectieve voorzieningen voor bergen en infiltreren van regenwater
  • Steun bij ontwerp van voorzieningen
  • Steun bij het bouwen van kleinen dammen voor het herstel van de ravijnen.
  • Verbeteren van sanitaire voorzieningen in scholen.
  • Evaluatie van de uitgevoerde maatregelen en bijsturing.

Het project wordt ter plaatse geleid door de lokale vzw Le Message du Graal au Congo. Doormiddel van vorming en bewustmaking streven ze naar een betere sociale cohesie en samenwerking tussen de bewoners in de wijk die nu samenwerken voor een duurzame wijk.