Verbeteren van het waterbeheer

Het verbeteren van het waterbeheer in de wijk kan door het introduceren van Integraal Waterbeheer (IWB) en het hanteren van het principe:

  • Opvangen en hergebruiken
  • Bergen en infiltreren
  • Vertraagd afvoeren

Dit kan door het aanbrengen van éénvoudige voorzieningen gaande van een dakgoot en regenton, een infiltratieput, grachten en wadi’s.

Daarom worden in toenemende mate pogingen ondernomen om het probleem van ravijnvorming bij de bron aan te pakken.

Samen met de inwoners van de wijk worden oplossingen gezocht om het regenwater zo goed als mogelijk op het perceel op te vangen, waar mogelijk te laten infiltreren en het overige water vervolgens op gecontroleerde manier af te voeren.

Hiervoor is nog een belangrijke extra inspanning nodig om mensen het belang van deze ingrepen in te laten zien door sensibilisering, en ze te ondersteunen om maatregelen daadwerkelijk en oordeelkundig uit te voeren.