Afvalbeheer

In de wijk zijn geen voorzieningen aanwezig voor het ophalen van afval. Het meeste afval wordt ter plaatse verbrand. Vaak wordt het afval in de ravijnen gedumpt, wat men ook beschouwd als een strategie tegen ravijnvorming. Het afval dat in ravijnen wordt gedumpt wordt ook geregeld in brand gestoken, maar ook de vegetatie die bescherming kan bieden tegen erosie heeft hieronder te lijden.

De bewoners zijn zelf begonnen met het ophalen van afval te organiseren in de wijk. Er is echter onvoldoende kennis aanwezig om dit op een duurzame en doeltreffende wijze te doen. En het ontbreekt aan kennis om het afval te kunnen verwerken en te hergebruiken.

Dit is een onderdeel waar we in toekomst eveneens oplossingen willen voor kunnen vinden.