VZW Mbala-Mbala

Begin 2018 werd de VZW Vrienden van Mbala-Mbala opgericht om meer zichtbaarheid en continuiteit in de projecten van Mbala-Mbala na te streven.

De vereniging draagt als naam in het Nederlands: “De Vrienden van MBALA MBALA”, in het Frans “Les Amis de MBALA MBALA”, in het Engels “Friends of Mbala Mbala”, en in het Duits “Die Freunde von Mbala Mbala” evenwaardig afgekort tot “MBALA MBALA VZW” in het Nederlands en “MBALA MBALA asbl” in het Frans.

Ondernemingsnummer: 0694.988.073

Doeleinden

De vereniging heeft tot doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners in de Bumba wijk in de gemeente Ngaliema (in Kinshasa, Democratische Republiek Congo ) door middel van het verbeteren van het ecologisch, sociaal en spirituele welzijn van de gemeenschap.

Het nemen van initiatieven of verlenen van ondersteuning aan initiatieven van derden ter verwezenlijking van bovenstaand ideële doel.

Activiteiten

De VZW kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijden volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Werking 

De vrienden van Mbala-Mbala willen een brug slaan tussen de inwoners van de wijk Bumba en familie, vrienden en vele sympathisanten in België en vele andere landen. We onderzoeken de noden en vragen van inwoners in de wijk, en zoeken hoe we hun initatieven kunnen ondersteunen. Dit kan door advies, materiaal en vooral door finaniciële ondersteuning.

Fundraizing is daarom een belangrijke bestaansreden van de VZW.

Deelnemen 

Onze visie op de Vrienden van Mbala-Mbala is een netwerk van mensen met het hart op de juiste plaats en een bijzondere interessen en aandacht voor de problemen waar de inwoners van de de Bumba-wijk mee worden geconfronteerd. Lees verder om hier meer over te vernemen, en te leren hoe je ook je steentje kan bijdragen.