Onze plannen voor najaar 2018

We willen ons verder inzetten om de inwoners van de Bumba wijk te ondersteunen in hun strijd tegen ravijnvorming en het streven naar het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

  • We zetten ons werk verder om de ravijnvorming in Kamanyola om te buigen naar ravijnherstel door het bouwen, verbeteren en onderhouden van dammen.
  • We gaan verder op zoek naar oplossingen bij de bron, namelijk verbeteren van regenwaterbeheer in de wijk door sensibilisering en ondersteuning bij het nemen van maatregelen.
  • Inwoners van de wijk krijgen zelf oog voor de problematiek en zoeken bijkomende ondersteuning voor betere sanitaire voorzieningen en afvalbeleid in de wijk.
  • We willen verder inzetten op het ontwikkelen van kennis voor de vermeerdering van vetiver en het aanleggen van doeltreffende vetiversystemen om bestaande ravijnen te beschermen of te herstellen maar ook om wegen en percelen te beschermen tegen erosievorming.
  • Ook het aanplanten van meer groen in de tuinen en publieke ruimte verdient nog meer aandacht en ondersteuning.
  • Verder moeten ook enkele risicoplekken zoals Avenue Kinshasa in het oog gehouden worden om ravijnvorming op deze belangrijke plek te voorkomen door het nemen van tijdige kleinschalige maatregelen in afwachting van verder ingrijpen door de overheid.

Om de nodige voorbereidingen te treffen in de aanloop naar het komende regenseizoen en verder te kunnen werken aan onze plannen zoeken we 12.000 Euro.

In de bedrag zit de aankoop van materiaal waaronder 5000 zandzakjes en werktuigen voor het bouwen van kleine dammen en waterbeheersmaatregelen, materiaal voor de vermeerderen en planten van vetiver en andere natuurlijke erosiebestrijders. Verder voorzine we vergoedingen voor arbeid (+/- 2 euro per dag) en een bijdragen aan algemene kosten zoals communicatie, drukwerk en vervoer van materiaal.

Download onze korte voorstelling (.pdf)