Dossier sponsoring solidaire maaltijd

Download: VZW Mbala-Mbala _ sponsordossier v1.0_23072019_solidaire maaltijd

Geachte Heer/Mevrouw,

VZW De Vrienden van Mbala Mbala ondersteunt een drinkwaterproject in Kinshasa. Recent hebben we hiervoor een projectvoorstel ingediend bij het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in samenwerking met onze partners Antea Group (nv), Join For Water (ngo) en Ingenieurs Zonder Grenzen (vzw).

Naast de eventuele financiering vanuit de Vlaamse Overheid gaan we een engagement aan van 60.000 euro eigen bijdrage over de komende 3 jaar. Daartoe organiseren we diverse sensibiliserings- en fundraisingactiviteiten.

Op 1 september 2019 starten we de campagne met een solidaire maaltijd in Brussel, een stadswandeling ‘Wandelen naar Kongo’ en een steuntombola. Hiervoor zijn we op zoek naar sponsors die ons kunnen steunen, hetzij financieel, hetzij door leveren van producten. Dit zal doorgaan in De Markten in Brussel.

In bijlage vindt u ons sponsordossier ter informatie. Wij bespreken graag de mogelijkheden, en eventuele voorwaarden voor deze of toekomstige acties. Informatie over onze VZW is te vinden via www.mbala-mbala.org of op vraag via mail.

Hoogachtend,

Tom D’Haeyer
Voorzitter VZW De Vrienden van Mbala Mbala
tom@dhaeyer.be
0494 533 187