Support erosion control for as little as 2 euro per day

Zomerkoopjes 2019!

Ook een centje gespaard door de zomerkoopjes? Dan heb je vast en zeker nog iets over voor een goed doel! Steun ons nu op rekeningnummer BE52 5230 8099 8109 van VZW De Vrienden van Mbala Mbala.

 … met 2 euro geven we één dag werk aan iemand

… met 5 euro komen we een bundel zandzakjes

… met 30 euro komen we werkmateriaal

… met 500 euro bouwen we een kleine dam      

 

 

Solidaire maaltijd 2019

Save the date!!!! Solidariteitsmaaltijd 1/9

Op zondag 1 september 2019 nodigen we je uit in Brussel voor een solidaire maaltijd en nog veel meer. De opbrengst zal gaan naar onze projecten in Kinshasa, in het bijzonder de voorbereidingen die we treffen voor een drinkwaterproject in de wijk.

De Vrienden van Mbala Mbala zijn in volle voorbereiding voor dit event, samen willen we er gezellige dag en een groot succes van maken. Ben je ook benieuwd welke verassingen we voor je in petto hebben?

Markeer de datum in je agenda en volg deze pagina voor meer nieuws!

Het team van Mbala Mbala verwacht je.

Mbala Mbala dient projectvoorstel in bij Vlaams Parternschap Water voor Ontwikkeling

Vorige week dienden de Vrienden van Mbala Mbala een projectvoorstel in bij de Vlaamse Overheid in het kader van de projectoproep 2019 van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Dit voorstel is het resultaat van een samenwerking tussen vzw Mbala Mbala met partners Antea Group, Join For Water en Ingenieurs Zonder Grenzen.

Samenvatting van het voorstel

De wijk Bumba – met 60.500 inwoners – is één van de wijken die op een ongeplande wijze is ontstaan op een heuvel van de gemeente Ngaliema (DRC, Kinshasa) in de vroege jaren ‘70. De wijk wordt niet bediend door het publieke drinkwaternet. Het aantal bewoners met toegang tot drinkwater wordt geschat op minder dan 30%. Een van de belangrijkste bedreigingen in de wijk is de toenemende erosieproblematiek. Verschillende mega-ravijnen scheiden de wijk van de rest van de gemeente en bemoeilijken zo de toegang tot nutsvoorzieningen. Dit project heeft tot doel de levenskwaliteit in de wijk Bumba (Kinshasa/Ngaliema) te verbeteren door:

(1) Het verbeteren van de toegang tot drinkwater en sanitatie (resultaat 1) door het bouwen van een boorput met verdeelpunt en een sanitaire blok.
(2) Het verbeteren van regenwaterbeheer in de wijk (resultaat 2), ravijnherstel en anti-erosiemaatregelen.
(3) Sensibilisering en capaciteitsopbouw voor betere hygiëne en een beter (regen)waterbeheer in de wijk volgens de principes van integraal waterbeheer, en klimaatadaptatie (resultaat 3).

Om deze resultaten te bereiken zal een put geboord worden die zal voorzien worden van een pomp, reservoirs en publieke verdeelpunten. Er zullen waterbeheersmaatregelen worden gebouwd om verdere erosie tegen te gaan, er zullen sanitaire voorzieningen worden gebouwd, en er wordt gesensibiliseerd voor een betere hygiëne in de wijk. De lokale partners zullen getraind worden in het kader van deze acties voor het beheer van de infrastructuur.

In dit project wordt de complementariteit van de partners maximaal uitgespeeld. Mbala Mbala vzw geniet een bijzondere terreinkennis, staat in voor de projectcoördinatie en de versterking van de lokale partners. Ingenieurs Zonder Grenzen brengt voornamelijk technische expertise rond water in en zal dan ook in hoofdzaak ondersteuning bieden bij de acties onder resultaat 1. Antea Group heeft een gedegen kennis in IWB, stedelijk waterbeheer, zachte waterbouw en zal vanuit deze expertise in hoofdzaak ondersteuning bieden bij de acties onder resultaat 2.
Join For Water zal zich hoofdzakelink richten op de sociale organisatie en beheersystemen van de waterinfrastructuur, en advies bij het sensibiliseringsprogramma. Het betreft in hoofdzaak ondersteuning bij de acties onder resultaat 3.

Download onze voorstelling (2019)

Het regenseizoen is op zijn einde gelopen, het moment op de schade op te meten en plannen te maken. We blijven verder gaan in onze strijd tegen erosie en ravijnvorming. Ook voor een beter afvalbeheer en toegang tot drinkwater zijn we nog steeds opzoek naar oplossingen. Steun ons nu!

Kies je bedrag en maak het over op nummer BE52 5230 8099 8109

 

 

Download hier onze infographic (2019)

Video’s over erosie in Kinshasa

RDC: au moins 37 morts dans des inondations à Kinshasa  
5 jan. 2018
Érosion sanga mamba qui menace l’avenue Nzolana sur Pompage vers l’UPN 
30 mei 2017

La visite des ingénieurs et autorité de l’Agence Congolaise des Grands Travaux sur l’érosion qui menace l’avenue Nzolana pour pallier au problème

 

Les dégâts de l’érosion a Sanga Mwamba, Ngaliema, Kinshasa

8 jan. 2017

 

Erosion à Kinshasa

18 mrt. 2008